• Улаанбаатар хот, 1913 он

  • Улаанбаатар хот, 1950 он

  • Улаанбаатар хот, 2011 он

  • Улаанбаатар хотын музейн байшин, 1930 он | 2012 он

Сүүлд нэмэгдсэн

Facebook хуудаснаа