Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын төслийн зураг

Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт буй түүх, соёлын үйл хөдлөх дурсгалын гэрэл зураг авах ажлыг хийж байна.

  1. Баянгол
  2. Сүхбаатар
  3. Баянзүрх
  4. Хан-Уул
  5. Сонгинохайрхан
  6. Чингэлтэй
  7. Налайх
  8. Багахангай
  9. Багануур

гэсэн маршрутаар үл хөдлөх дурсгалуудын гэрэл зургийг авахаар боллоо.

Leave a Reply