Музейн 2017 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг баталлаа.

Улаанбаатар хотын музейн ажилтнуудын дунд хөтлөгдөх 2017 оны “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”-ыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр байгууллагын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцэж баталлаа. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Leave a Reply