Нийслэлийн гурван үе

All Products >> Уран зураг >>Нийслэлийн гурван үе

Product Details

Бүтээсэн эзэн: Г.Дунбүрээ.

Бүтээсэн он: 1974 он

Агуулга:

Хотын хөгжлийн түүхийг үндсэн 3 хэсэгт хуваан үзсэн байна. Үүнд:

  1. Их хүрээ одоогийн “Алтан тэвшийн хөндий, Туул голын сав, хүн чулууны хонхорт нүүдэллэн ирж буйг дүрсэлжээ.
  2. Их хүрээ өргөжин олон сүм хийд, Богдын ордон, Дэчингалавын, Майдарын, Батцагаан зэрэг хүрээний үеийг дүрсэлсэн.
  3. 1924 оноос хойшхи Улаанбаатар хотыг дүрсэлсэн. Монголын төрийн голомт засгийн газрын ордон, нийслэлийн төв Сүхбаатарын талбай Түүний ойр хавийн барилгыг дүрслан зуржээ.