2016 онд хөтлөгдсөн баримтын хадгаламжийн нэгжийг батлав.

Улаанбаатар хотын музейн 2016 онд хөтлөгдсөн баримт бичгүүдийг эмхлэн түр, 70 жил, байнга хадгалах баримтын хадгаламжийн нэгжийг үйлдэж, байгууллагын дэргэдэх ББНШК-ын дугаар 02 хурлаар хэлэлцэж баталлаа. Батлагдсан хадгаламжийн нэгжүүдийг энд дарж үзнэ үү.

 

Leave a Reply