Үйлчилгээ

Хамтран ажиллах

Хамтран ажиллах
Улаанбаатар хотын музейд тогтмол үзмэрээс гадна төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүний бие даасан үзэсгэлэнгүүдийг амжилттай хамтран гаргаж олон нийтэд үзүүлж байна.

Үзэсгэлэн

Үзэсгэлэн
Улаанбаатар хотын музейд нийслэл хотын түүхтэй холбоотой бөгөөд тухайн үеийн нийгэмд амьдарч байсан хүмүүсийн соёл, аж амьдралтай холбоотой олон төрлийн үзмэрүүд тавигдсан байдаг юм.

Хот, хот орчмын аялал

Хот, хот орчмын аялал
Хот орчмын аяллын чиглэл
цааш унших...

Музей үзэх

Музей үзэх