Цахим сургалтыг зохион байгууллаа

Улаанбаатар хотын музейн ажилтнуудын дунд цахим сургалтыг зохион байгууллаа.  Сургалтын материалыг хавсаргалаа.

Archive eDOC

Leave a Reply