Улаанбаатар хотын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын цахим мэдээллийн санд мэдээллээ оруулж эхэллээ.


Улаанбаатар хотын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын цахим мэдээллийн санд мэдээллээ оруулж эхэллээ. Та бүхэн www.ubheritage.mn вэб хуудсаар зочлон Улаанбаатар хотын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудыг эхнээс нь сонирхож болохоор боллоо.

Leave a Reply