Тоон гарын үсэг нэвтрүүлсэн нэгдсэн програм хангамжийн сургалтанд хамрагдлаа

Улаанбаатар хотын музейн ажилтнууд Нийслэлийн архивын газраас зохион байгуулсан АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТӨД ТООН ГАРЫН ҮСЭГ НЭВТРҮҮЛСЭН НЭГДСЭН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН сургалтанд хамрагдлаа.

Leave a Reply