Музейн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав.

Улаанбаатар хотын музейн мэргэжилтнүүдэд “Цахим албан хэрэг хөтлөлт ба Edoc программын хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-нд амжилттай зохион байгуулав. Тус сургалтаар мэргэжилтнүүд музейн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Edoc программ дээр хэрхэн ажиллах тухай заавар зөвлөмжтэй танилцлаа.

Leave a Reply