“БИ ХОТЫН ИРГЭН” боловсролын ажил

Олон улсын музейн өдрийг угтаж Улаанбаатар хотын музейгээс Монголын цаасан урлалын холбоо, City Tour ХХК-тай хамтран “Би хотын иргэн” сэдэвт боловсролын ажлыг 2016 оны 05 сарын 14-нд амжилттай зохион байгууллаа.
Боловсролын ажлыг дараах 3 үе шаттай хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
1-р үе шат: Хотын түүхийн талаар presentation бэлдэн үзүүлж, өнгөрсөн ба одоогийн байдлыг харьцуулан ярилцсан.
2-р үе шат: Улаанбаатар хотын музейгээр аялсан.
3-р үе шат: Хотын түүхтэй холбогдсон дараах танин мэдэхүйн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
– Усан дээр “Миний хот” сэдэвт зураг зурах
– Улаанбаатар хотын үл хөдлөх дурсгалуудаас сонгон цаасаар урлах
– Одоогоос 100 жилийн өмнөх язгууртан ноён, хатны хувцаслалт, чимэг зүүлтийг урьдчилан бэлтгэсэн хэвлэмэл үзүүлэн ашиглан тэдний дүрд хувирах зэрэг ажил хэрэгжүүлж өөрсдийн зурсан зургийг болон цаасан урлалын холбооноос олгосон номны хавчуурга, эбру урлал болон керамик урлалын зүйлсийг гарын бэлэг болгон идэвхитэй, анги хамт олноо манлайлан оролцсон сурагчдад төлөөлөл болгон урамшуулсан.
Тус боловсролын ажилд Сонгинохайрхан дүүргийн 76-р сургуулийн II-IV ангийн нийт 130 хүүхэд хамрагдсан.

IMG_2546

IMG_2581

IMG_2584

IMG_2589

IMG_2605

IMG_2606

IMG_2611

IMG_2623

IMG_2625

IMG_2651

IMG_2652

Leave a Reply